• z682925038376_2aadda01a07389b17f2d3125a9ebca39
  • z682925282417_a48e6bbb630c509cafb7baea51ef0ec5
  • z682925083684_84c869a1ab5acfb45f8366e5ed88390b
  • z682925038376_2aadda01a07389b17f2d3125a9ebca39
  • z682925282417_a48e6bbb630c509cafb7baea51ef0ec5
  • z682925083684_84c869a1ab5acfb45f8366e5ed88390b

Chung cư Đại Kim, Hoàng Mai

Availability: In stock

Chi Tiết

Bán chung cư Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Diện tích 60m2, để lại toàn bộ nội thất, hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên, giá bán 1,4 tỷ. Tel. 0941258215